Profiel

Welkom op de website van de Joannes Antonius van Spaendonck Stichting. Deze site is op de eerste plaats bedoeld om dragers van de achternaam VAN SPAENDONCK de gelegenheid te bieden iets meer aan de weet te komen over hun voorvaderen dichtbij en veraf. Maar het gekozen medium biedt ook anderen de kans om zich een beeld te vormen van een in elk geval oud  - vanuit de gezichtshoek van genealogisch onderzoek - geslacht, waaraan zij wellicht verwant zijn en dat in de loop der tijden sporen heeft nagelaten vooral in de middenbrabantse regio.

Inderdaad, het huidige midden Brabant - in de Nederlandse optiek - of - anders gezegd - de omgeving van Tilburg vormde het schouwtoneel van leven en werken van de Van Spaendonck-en. Voor de tweede wereldoorlog woonden de families in Tilburg of in de directe omgeving. Deze streek kan als het stamland worden beschouwd. In de loop der eeuwen hebben takken van het geslacht zich elders gevestigd. Met name in de negentiende eeuw zijn Van Spaendonck-en neergestreken in Vlaanderen, met name in St. Niklaas. Deze site is echter beperkt tot Joannes Antonius van Spaendonck, diens voorouders en zijn nakomelingen, die de familienaam Van Spaendonck dragen. De grondgedachte bij de opzet van deze genealogie is, dat een familie niet alleen een biologisch maar ook een cultureel fenomeen is. Daarom wordt in dit kader ook aandacht geschonken aan facetten,  zoals kunst, godsdienst, publicaties, industriŰle activiteiten, historische achtergronden enz.

Er zijn enkele zaken, die voor "fijnproevers" vermeld dienen te worden. Onder "geboren" is vˇˇr de inrichting van de Burgerlijke Stand in Nederland ook begrepen "gedoopt", hetgeen betekent, dat de vermelde geboortedata in de jaren voor 1810 enkele dagen kunnen verschillen van de werkelijke. Aangezien gebruik is gemaakt van een computer-programma van amerikaanse herkomst, dat in de oudere versies een beperkte ruimte bood voor het vermelden van alle voornamen, moest indertijd in een aantal gevallen gekozen worden voor afkortingen. De afgekorte voornamen kunnen  uit de context verklaard worden; minder gebruikelijke voornamen zijn steeds  voluit opgenomen woonplaats.